pensioensparen

Mijn aangifte in de personenbelasting en alle bijhorende mogelijkheden om deze aangifte te optimaliseren waar kan, zijn niet mijn meest favoriete onderwerpen om mee bezig te zijn. Zeker niet in een nieuw land met (mogelijk) nieuwe regeltjes. Toch is het belangrijk om je hierin te verdiepen, omdat het je heel wat voordelen kan opleveren!

Ik ontdekte al vrij snel dat er heel wat fiscale voordelen in België zijn (toegankelijk voor iedereen) die het bedrag van je te betalen belastingen wel eens sterk kunnen drukken. Zo heb je in België bijvoorbeeld de belastingvermindering voor pensioensparen, maar kan je ook voordelig dienstencheques aanschaffen, die je kan gebruiken voor huishoud- en poetshulp. Een gedeelte van deze kosten, kan je, na ontvangst van een officiële ‘fiche’, opnemen in je aangifte onder de ‘belastingvermindering’ voor dienstencheques. Daar over later meer, vandaag neem ik de belastingvermindering van het pensioensparen voor jullie onder de loep.

De basics van de belastingaangifte in België

Vanaf de datum dat je bent ingeschreven in België, zal je als rijksinwoner van België belast worden op je ‘wereldwijd inkomen’. België is na je emigratie namelijk je ‘woonstaat’. Om te beginnen met de basics: je betaalt belastingen per ‘inkomstenjaar’. Je ontvangt de brief echter pas een jaar later, in het ‘aanslagjaar’.

  • Inkomstenjaar: Jaar dat je je inkomen ontvangt, bv. ik werkte in 2019 enkele maanden in België en ontving daarvoor mijn loon.
  • Aanslagjaar: Jaar dat je je belastingen zal betalen op het inkomstenjaar. In 2020 dien ik een belastingaangifte in voor de inkomsten die ik behaalde in 2019.

Mocht je toch nog Nederlandse inkomsten hebben, zal je in veel gevallen  (en hopelijk) beroep kunnen doen op het ‘Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland’. Dit om dubbele belastingen op eenzelfde inkomen te vermijden. Simpel gezegd bepalen beide landen dan wie van hen de bevoegdheid heeft om belastingen te heffen op een bepaald inkomen. Heel eerlijk: zoek hulp voor je eerste belastingaangifte in België. Dan weet je zeker dat het goed geregeld is.

Pensioensparen: een ver-van-mijn-bed-show

Hoewel de opbouw van mijn pensioen soms nog een ver-van-mijn-bed-show lijkt (bestaat het pensioen überhaupt nog wel tegen de tijd dat ik de pensioenleeftijd bereik?), is het toch goed om je er in te verdiepen. Nú slimme keuzes maken levert mogelijk een fijn bedrag op voor je oude dag. Een van de tips die ik kreeg, was om hier in België aan ‘pensioensparen’ te doen. Dat is een voordelige manier (en wordt gestimuleerd door de overheid) om voor je pensioen te sparen, doordat je belastingvoordeel krijgt van de overheid.

Omdat ik het zelf ook allemaal best ingewikkeld vind, ga ik mijn best doen om het pensioensparen zo simpel mogelijk uit te leggen in deze blog. Ik krijg daarbij hulp van een vriendin die stagiair-belastingconsulent is. Zie dit artikel als een korte eerste inleiding in pensioensparen maar neem zeker ook een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën voor verdere concrete vragen. Dit artikel is louter informatief, en maakt geen deel uit van enig concreet juridisch verkregen advies.

Wist je dat per jaar dat jij in het buitenland werkt, er 2% van je AOW af gaat? Verhuis je na 15 jaar terug naar Nederland en ga je daar voor een Nederlandse werkgever werken, dan krijg je dus 30% minder AOW. Dat is op zich niet erg, want dat wordt aangevuld met het pensioen van je vorige werkgever in het buitenland. Wel goed om te weten!

Pensioen in België: 4 pijlers

Kortgezegd is het pensioen in België verdeeld over 4 pijlers: het wettelijk pensioen (het pensioen dat je van de overheid ontvangt omdat je de wettelijk vastgestelde pensioenleeftijd hebt bereikt) vormt hierbij de eerste pijler. Naast dit wettelijk pensioen verstaat men onder de tweede pijler het pensioenkapitaal dat een werknemer via zijn werkgever opbouwt. De derde pijler bestaat uit de persoonlijk initiatieven van de spaarder zelf om een extra pensioen te verkrijgen, bovenop het pensioen uit de eerste en tweede pijler, namelijk het ‘pensioensparen’. Het pensioen van de derde pijler kan op een fiscaal voordelige manier worden opgebouwd en wordt gezien als een ‘aanvullend pensioen’. Als vierde en laatste pijler beschouwt men iedere vorm van sparen voor het pensioen, maar dit zonder fiscaal voordeel (aan de hand van spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten, vastgoed etcetera).

In dit artikel wil ik verder in gaan op de derde pijler: het pensioensparen. Wil je meer informatie over het pensioen in z’n algemeen in België, bekijk dan deze pagina.

Pensioensparen: zo werkt het

Het pensioensparen is eigenlijk een belastingvoordeel waarop Belgische burgers onder bepaalde voorwaarden recht op hebben. Het werd in 1986 geïntroduceerd om mensen te stimuleren om naast het wettelijke pensioen ook zelf voor hun pensioen te sparen. Ten opzichte van de buurlanden zijn de wettelijke pensioenen namelijk vrij laag, en de overheid was bang dat de burgers niet genoeg zouden hebben aan enkel het wettelijk pensioen.

Je kan aan pensioensparen doen bij het merendeel van de banken en verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt actief zijn. Pensioensparen werkt zo: je kiest voor een pensioenspaarrekening (bv. een pensioenspaarfonds bij een bank) waarbij je een gegarandeerd minimumrendement zal ontvangen. Dit fonds zal je gelden beleggen in aandelen en obligaties, en de concrete winst zal afhangen van de beursevolutie. Je kan ook kiezen voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, daarbij is het jaarlijks minimumrendement bekend op voorhand.

Per jaar kan je een bedrag naar keuze ‘wegzetten’ en dus storten in het door jou gekozen pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering. Zij beleggen deze gestorte gelden voor jou zodat dit bedrag hopelijk heel wat gestegen is tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Om recht te hebben op het fiscale voordeel verbonden aan dit pensioensparen, dien je uiteraard te voldoen aan enkele wettelijke voorwaarden.

En nu wordt het interessant:

Dit bedrag (of een deel ervan) wat je wegzet, komt in aanmerking voor  belastingvermindering. Dit is vooraf vastgelegd: voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) kon je maximaal 980 euro storten, waarvoor je dan recht krijgt op een belastingvermindering van 30% van het betaalde bedrag (dus maximaal 294 euro). Het is niet mogelijk om een groter bedrag te storten, maar er is geen minimumbedrag.

Je kan ervoor kiezen het bedrag in één keer te storten, maar je kan bijvoorbeeld ook elke maand een deel betalen. Een tip die ik kreeg is om iedere maand te storten, zo krijgt het pensioenfonds ook meer kans je gelden goed te beleggen!

Dit voordeel houdt dus in dat je maximaal €294 (30% van €980) ‘korting’ krijgt op je inkomensbelastingaangifte dat jaar. Krijg je geld terug van de overheid? Dan komt dit bedrag als bonus er bovenop. Moet je juist betalen? Dan verrekenen ze het bedrag als korting. Per jaar wordt het maximale bedrag vastgesteld waarover je het belastingvoordeel krijgt, in 2020 stijgt dit bedrag naar €990.

Oké, dus in het kort:

Het wegzetten van het geld via een pensioenfonds is een voorwaarde om recht te hebben op het belastingvoordeel. Meer dan €980 (voor inkomstenjaar 2019) wegzetten mag, maar maakt geen verschil uit voor het belastingvoordeel. Dat blijft maximaal 30% van €980. Dat mag uiteraard ook minder zijn, leg je €500 in dan krijg je maximaal 30% van €500 voordeel. Het bedrag dat je inlegt gaat in een potje, wat het pensioenfonds voor jou gaat beleggen. Zodra je met pensioen gaat wordt dit uitgekeerd. Het is dus ook een goede stok achter de deur om alvast te beginnen met sparen voor je pensioen. En tegelijkertijd levert het je dus een mooie korting (of bonus!) op, op je uiteindelijke aanslagbiljet in de personenbelasting (dit ontvang je nadat je je aangifte correct indiende).

Ik hoop dat ik jullie een klein beetje wijzer heb kunnen maken. Ik ga in ieder geval aan de slag met pensioensparen!

Disclaimer: Dit artikel is louter informatief, en maakt geen deel uit van enig concreet juridisch verkregen advies. Neem zeker ook een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën voor verdere concrete vragen. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een adviseur, wij kunnen je hier helaas niet mee helpen.

Beeld: Pexels